Pentäsjoki  

Upptäck Pentäsjoki rekreationområde.

Pentäsjoki börjar som små rännilar upp till 400 meter över havet

i Aapuvaara, Karhuvaara (björnberget), Laulumaa (Det sjungande landet) och Paljukka (Det bara berget). Bäckarna gräver fram grusgropar för harr och öringslek, slingrar sig sakta förbi hjortronmyrar och trandans, kantas av lavprydda blandskogar, och vidgar ut sig i bredare sel och sjömagasin, där storgäddor och abborre regerar och bävrar och svanar bygger hyddor och bon. Några av forsarna är isfria året runt, men vintertid strömmar vattnet mest moltyst under den ibland metertjocka isen och uttrarna har gott om plats att leka rutschkana i snön. På våren lockar bäcken till forsränning när den äventyrligt och strid svämmar över alla bräddar, och banar väg för sommaren.

Fiskekort

Fiskeregler

Öringen är fredad i bäckarna och skall släppas tillbaka. Högst 2 harrar per dygn och fiskare får tas upp. Harrens storlek skall vara 35 till 40 cm för att det skall vara tillåtet att ta upp den. Övriga arter har inga begränsningar. Mask och räkförbjud råder i bäcksystemet och för endast nyttjas i sjöarna. Harren blir lekmogen först när den når 35cm. Harrar över 40cm är värdefulla avelsfiskar och skall därför inte tas upp.

Kontakt till Pentäsjoki Fiskevårdsområdesförening Bertil Isaksson på bertil.isaksson@sr.se

Årskort vuxen 

400 SEK

Dagskort vuxen 

50 SEK

Årskort fastighetsägare

150 SEK

Årskort bosatta

300 SEK

Kipelirovastugan.

TILLGÄNGLIG MED SNÖSKOTTER, VANDRING ELLER SKIDDÅKNING GENOM ATT FÖLJA VÅR LED. LÄNK TILL LEDKARTA OCH STUGPOSITION: HTTPS://SKOTERLEDER.ORG/MARKER/?ID=4721 

LÄS MER HÄR

BYT TILL SATELLITBILD FÖR ATT SE POSITIONEN.

66°53'12.7"N 23°43'40.7"


Aartojärvistugan

TILLGÄNGLIG MED BIL OCH FYRHJULING SOMMARTID. VINTERTID NÅR DU STUGAN MED SNÖSKOTTER, SKIDOR ELLER VANDRING GENOM ATT FÖLJA VÅR LED. LÄNK TILL LEDKARTA OCH STUGPOSITION: HTTPS://SKOTERLEDER.ORG/MARKER/?ID=4724

BILVÄGBESKRIVNING: KÖR RIKSVÄG 99 TILL JARHOIS, FÖLJ VÄGEN TILL OLKAMANGI OCH KÖR DÄRIFRÅN TILL AARTOJÄRVI (66°55'55.9"N 23°28'33.7"E)

LÄS MER HÄR

BYT TILL SATELLITBILD FÖR ATT SE POSITIONEN.

AartojärviAartojärvi