Pentäsjoki  

Pentäsjoki miljö- och naturturism

 • bakgrund

  Under 2012 till 2015 har investeringar gjorts utmed Pentäsjokis vattenområde från Neistenkangas till Pentäsjärvi.

  En sommar- och vinterled har anlagts från Neistenkangas till Pentäsjärvi, ca 50 km lång. Utmed leden har 12 stycken grillkåtor, utedass och vedbodar samt två stycken uthyrnings stugor för sex personer vardera, anlagts. Detta möjliggör året runt aktiviteter för lokalbefolkningen samt för besökare.

  För att ytterligare beskriva gjorda insatser, så har hela vattenområdet blivit ett fiskevårdsområde där stora insatser genomfördes för att höja vattenkvaliteten och säkra den biologiska mångfalden där öring- och harrbeståndet varit en viktig del.

 • projektplan 2016-2024

  Markberedning av leden utförs genom att maskinellt ta bort ojämnheter, stenar, stubbar för att förlänga säsongerna. Samtidigt anläggs trummor i mindre diken, broar över större diken och biflöden. Fortsättningsvis utförs spångning på myrområden, dels för att förlänga vintersäsongen samt för att möjliggöra fleraktiviteter under barmarksäsongen.

  En service-stuga har uppförts för att möjliggöra underhåll av leden och byggnader under samtliga årstider. 

  Kompletterande skyltning och informationstavlor sätts upp på strategiska platser längs leden. 

  Hemsida med adress www.pentasjoki.com eller www.pentasjoki.se produceras för heltäckande information om Pentäsjoki fiske- och rekreationsområde.

  Vägen till Aartojärvi övernattningsstuga förbättras i samarbete med Svea Skog och Pajala allmänning. Denna består av en sträcka från Olkamangi den så kallade Nuolivaaravägen utgörande sex km. Återstående vägsträcka på 2.7 km renoveras genom dikesrensning, trumbyten, bärlagergrus, slitlagergrus som en del av projektet.

  Vi projekts avslutande hålls informationsträffar i berörda byar.

aartojärvi